این شعر از کیست؟ بد ونیک هردو زیزدان بود ~مرد باید که خندان بود

دسته بندی: دسته‌بندی نشده
95 views بازدید

گنجور » فردوسی » شاهنامه » داستان رستم و اسفندیار » بخش ۶

ganjoor.net › فردوسی › شاهنامه › داستان رستم و اسفندیار
بد و نیک هر دو ز یزدان بود. لب مرد باید که خندان بود. وزانجا بیامد سوی هیرمند. همی بود … تا به حال حاشیه‌ای برای این شعر نوشته نشده است. برای نوشتن حاشیه اینجا …

پند شاهنامه – مهرمیهن

www.mehremihan.ir/component/tag/پند%۲۰شاهنامه.html
بد و نیک هر دو ز یزدان بود لب مرد باید که خندان بود … يكي از قسمتهايي كه فردوسي آن را با همان شرط حفظ اصالت به شعر درآورده است هفت بزم نوشيروان است. … در اين بررسي بدون اينكه ميان اشعار فردوسي هفت بزم انوشيروان و ابيات پندآميز ديگري كه در بخشهاي مختلف شاهنامه مندرج … خرد مرد را خلعت ايزدي است سزاوار خلعت نگه‌كن كه كيست

پندهای اخلاقی در شاهنامه – مهرمیهن

www.mehremihan.ir/shahnameh/102-best…/2242-pandakhlaghi-shahnameh.html
به یزدان هر آنکس که شد نا سپاس بدلش اندر آید ز هر سو هراس … گفتندگان پرخرد هر آنکس که بد کرد کیفر برد. پشیمان شده داغ دل پرگناه … بد و نیک هر دو ز یزدان بود لب مرد باید که خندان بود … دادکار نگهدار مرز بوم ایران زمین وقوم اریای این دیار کهن باشد.

اندرز گوئی فردوسی – آئین فرزانگی

www.aeenefarzanegi.com › مقالات
او در ضمن گفتارهای پهلوانی این گونه عواطف و احساسات را هم بیان داشته و شگفت اینجاست که اشعار عاطفی، بزمی و … بد و نیک هردو ز یزدان بود دل مرد باید که خندان بود.

این شعر از کیست؟ بد و نیک هردو ز یزدان بود. مرد باید که خندان …

www.idastan.ir/Default.aspx?…این_شعر_از_کیست؟_بدنیک_هردو_ز_یزدان_بود._م
translate this pageبد ونیک هردو ز یزدان بود؛این شعر از کیست ؟ بد و نیک هر دو به یزدان بودشعر بد و نیک هر دو زیزدان بود~مرد باید که خندان بود از کیست ؟ بدونیک …

این شعر از کیست؟ « بد و نیک هر دو ز یزدان بود/مرد باید که …

www.idastan.ir/Default.aspx?…این_شعر_از_کیست؟…بدنیک_هر_دو_ز_یزدان_بود/م
translate this pageبد ونیک هردو ز یزدان بود؛این شعر از کیست ؟ بد و نیک هر دو به یزدان بودشعر بد و نیک هر دو زیزدان بود~مرد باید که خندان بود از کیست ؟ بدونیک …

این شعر از کیست بدو نیک هر دو ز یزدان بود/لب مرد باید خندان …

www.idastan.ir/Default.aspx?…این_شعر_از_کیست___بدو_نیک_هر_دو_ز_یزدان_بود
بیاموز و … بد و نیک هر دو ز یزدان بود~مرد باید که خندان بود … دادکار نگهدار مرز بوم ایران زمین وقوم اریای این دیار کهن باشد.این شعر از کیست؟ بد و نیک هردو زیزدان بود.

بد و نیک هر دو زیزدان بود لب مرد باید که خندان بود این شعر از …

blogsabz.rozblog.com/…/بد-و-نیکهر-دوزیزدانبود-لب-مردبایدکهخندانبوداین-…
۳۰ بهمن ۱۳۹۴ ه‍.ش. – بد و نیک هر دو زیزدان بود لب مرد باید که خندان بود این شعر ازکیست گنجور » فردوسی » شاهنامه » داستان رستم و اسفندیار » بخش ۶ ganjoor.net…,بد …

بهنام

www.ichodoc.ir/p-a/CHANGED/183/html/183_30.htm
تفأول را به فال نيك زدن وتطير را به فال بد زدن معني كرده اند، معادل كلمه نخستين را در …. مرغ هما، همان پرندة فرخ فالي كه در شعر و ادب فارسي، ميان ايرانيان، خجسته و مبارك …. اين تطير و علامت نحس آسماني به اندازه اي دو سپاه را غرق حيرت ساخت كه هر دو طرف …. بود و مي گفت: چرا مردماني، كه آزاري به روميان نرسانده اند، بايد به خاك و خون كشانده …
۳ تیر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – شعر و ادب · اشعار شعرای فارسی … این جمله از کیست؟ نشانه آدمیان بهشتی … خنده پیامی زیبا دارد و آن این است: به سوی من بیایید. خنده ، خنده می‌آورد و … بد و نیک هر دو ز یزدان بود ………… لب مرد باید که خندان بود (فردوسی). خنده و تبسم …

لب، لت، لج، لح – مهمترین اخبار ایران و جهان

vista.ir/content/134501/لب،-لت،-لج،-لح/
شکم گفت: اين چه غوغا بود بالا که پائين نيامد! رک: آنقدر نبود کهبد و نيک هر دو ز يزدان بوَد . … رک: لب مرد بايد که خندان بود. ٭ . … لجام بر سر اسبان بد لگام زنند.

معنی نیک | لغت‌نامه دهخدا

www.vajehyab.com/dehkhoda/نیک
معنی واژهٔ نیک در لغت‌نامه دهخدا به فارسی، انگلیسی و عربی از واژه‌یاب. … نافع. سودمند : گرایدون که بپذیری این نیک پند ز ترکان به جانت … بد و نیک هر دو ز یزدان بود لب مرد باید که خندان بود. فردوسی . … باید. عمیقاً : ببین نیک تا دوست دار تو کیست

انوشیروان – شاهنامه

shahnameh.persianblog.ir/tag/انوشیروان
بگاه بسیجیدن مرگ می, چو پیراهن شعر باشد بدی … سپاسم ز یزدان که فرزند هست, خردمند و دانا و ایزد پرست … نخستین سخن گفت بوزرجمهر, که ای شاه نیک اختر خوب چهر … بدانش بود مرد را ایمنی, ببندد ز بد دست اهریمنی … ز بیدادگر شاه باید گریز, کزن خیزد اندر جهان رستخیز … همه پرسش این بود و پاسخ همین, که برشاه باد از جهان آفرین.

اردیبهشت ٩٠ – نيايش پاک

setayeshe_pak.persianblog.ir/1390/2/
شعر از عناصری است که به وسیله آن میتوان به فرهنگ مردم زمان آن پی برد. … این نشان از بزرگی و عظمتی است که که فردوسی برای زنان قائل است، همان زنی که …. ان ها که باید بدانند مردم پیشین چه گونه میزیستند و در کجای راه فرهنگ ایستاده … چو خندان شد و چهره شاداب کرد ….. شهری که پیش از ن به دست مرد بد نام و رخساره زرد ویران شده بود.
اﻳﻦ ﻣﻘﺪﻣ. ﺔ. داﺳﺘﺎن ﺳﻴﺎوش اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاﻋﺖ اﺳﺘﻬﻼﻟﻲ ﺑـﺮ ﻣﻈﻠﻮﻣﻴـﺖ ﺗﺒـﺎ رِ اﻳـﻦ. ةﺷﺎﻫﺰاد. ﺳﭙﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻮد و ﻫﻤﻴﻦ آﻏـﺎز، ﮔﻮﻳـﺎي آن اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒـﺎن، در اﻳـﻦ …. ﭼــﻮ ﺧـــﺸﻢ آورم ﺷــﺎه ﻛـــﺎووس ﻛﻴـــﺴﺖ؟ ﭼــﺮا دﺳــﺖ ﻳــﺎزد ﺑــﻪ ….. ﺑــــﺪ و ﻧﻴــــﻚ ﻫــــﺮ دو ز ﻳــــﺰدان ﺑــــﻮد. ﻟــــﺐ ﻣــــﺮد ﺑﺎﻳــــﺪ ﻛــــﻪ ﺧﻨــــﺪان ﺑــــﻮد. (. ﻓﺮدوﺳﻲ.

کلمات قصار و گزین گویه ها – Dr.ahmadpour

ali-ahmadpoor.blogfa.com/category/7/کلمات-قصار-و-گزین-گویه-ها
حکایت برخی از انسان ها، حکایت کسی است که س،که اش را در خانه گم کرده بود اما بیرون از خانه که روشن تر از درون بود … برای کشف اقیانوس های بزرگ، باید شهامت ترک ساحل آرام خود را داشته باشی، این جهان، جهان تغییر است نه جهان تقدیر. …. بد و نیــک هـر دو زیـزدان بـود لب مرد باید که خندان بود. …. در شعر ، مصرع نخستين هديه خداوندان است.
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ ه‍.ش. – کنون خورد باید می خوشگوار که می‌بوی مشک آید از جویبار هوا پر خروش و زمین … شعر: …. بدو گفت شاه ای پسندیده مرد … ورا در جهان هوش بر دست کیست …. ترا باد این تخت و تاج کیان …. بد و نیک هر دو ز یزدان بود. لب مرد باید که خندان بود.
خداوند آشکارا این رادر قرآن بیان میکند « يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا اليه …. وشعر میگفت وقتی امیرالمومنین شهید شد در شهادت امام شعر گفت وبعد که معاویه حاکم شد این زن را …. درمورد کیست؟ ….. بد ونیک هردو زیزدان بود / لب مرد که باید خندان بود .

شاهنامه/داستان رستم و اسفندیار ۱ – ویکی‌نبشته

https://fa.wikisource.org/wiki/شاهنامه/داستان_رستم_و_اسفندیار_۱
۹ دی ۱۳۹۰ ه‍.ش. – چنین گفت با مادر اسفندیار, که نیکو زد این داستان هوشیار. که پیش زنان راز هرگز … زین سپس بد بود. ورا در جهان هوش بر دست کیست, کزان درد ما را بباید گریست …. بد و نیک هر دو ز یزدان بود, لب مرد باید که خندان بود. وزانجا بیامد سوی …

๑ ๑تك بيتي ها وشعرهای ناب ناب ๑ ๑ [بایگانی] – سايت …

forum.mobilestan.net › سايت تخصصي موبايل › SMS – MMSSMS
۲ بهمن ۱۳۸۸ ه‍.ش. – از دل دیوانه ام دیوانه تر دانی که کیست؟ من که دایم در علاج این دل دیوانه ام(سحاب اصفهانی) *** قامت خمیده گشت و پر از چین … که نهانش نظری با من دل سوخته بود(قیصرامین پور) ++++++++++++++ ….. من دگر شعر نخواهم بنویسم كه مگس زحمتم می دهد از بس كهبد و نیک هر دو ز یزدان بود لب مرد باید که خندان بود ——————-

mechanical engineering – سایر

۲۰۰۹mes-basu.blogfa.com/cat-6.aspx
بد و نیک هر دو ز یزدان بود …. لب مرد باید که خندان بود. نشانه آدمیان بهشتی … خنده از فاصله ۴۵ متری قابل تشخیص است، سایر احساسات را از این فاصله نمی‌توان شناسایی کرد،. خنده در هیچ حیوانی …. شعر ازتقى متقى ….. و اما نفوذی کیست؟ این فرد با آی …
اگه غذايي كه مي پزي بد مزه باشه زنت قابلمه رو به فرقت مي كوبه . … من شعر دوازدهم از هشت کتاب استاد سهراب رو به تو بی ادب بی فرهنگ تقدیم می کنم امیدوارت … این آخری که گفت از اون ناجوراش بود که فلش بک زد به دوران دبیرستان و رشته ی علوم انسانی که …. دختر بودن یعنی خوب به سلامتی لیسانس هم که گرفتی دیگه باید شوهرت بدیم!

شادکامی در گفتار بزرگان – راسخون

https://rasekhoon.net/article/print-82074.aspx
به شبنم این بهانه‌های کوچک است که در دل، سپیده می‌دمد و جان، تازه می‌شود. … مرد زندگی، کسی است که با تلقین به خود، سختی‌ها را فراموش کند و لحظات شادی را یادآوری نماید. … شوپنهاور : کسی که شاد و خندان است، همیشه وسیله شادی و خنده را پیدا می‌کند. … *باید دنبال شادی‌ها گشت؛ ولی غم‌ها خودشان ما را پیدا می‌کنند. … بد و نیک، هر دو ز یزدان بُوَد

بهمن ۱۳۹۰ – مائده های زمینی

niloufar37.blogfa.com/9011.aspx
در جستجوی یک متن مکمل برای این پستی بودم که داستانی در مورد بودا بود. ۳ پست پایین تر. …. تاثیر شعر زیر دو چندان می شود برای آن دسته از مهربانانی. که شعر افسانه ی … بد و نیک هر دو ز یزدان بود ………… لب مرد باید که خندان بود (فردوسی) * چهره خندان …. کيست که باور کند دنيا ايستگاهی است تنها برای گذشتن ؟ قرن ها گذشت اما از …
فکاهیات – کشکول (شعر و طنز ) … No “that is not my book = نه ” این کتاب مال من نیست … این کتاب از کیست ؟ … بدونیک هر دو ز یزدان بود لب مرد باید که خندان بود.

نسخه چاپی – با هم بخندیم

fashnews.ir/fa/print/24498/
این روزها که ایثارگران عزیز به دلیل مواجه بودن با یکسری مشکلات مادی و معنوی از جمله مشکلات مالی، اجرایی نشدن … بد و نیک هر دو ز یزدان بود لب مرد باید که خندان بود.
هر آن کس که او جز برین دین بود, ز یزدان و از منش نفرین بود. وزان پس به شمشیر یازیم … یکی مرد شد چون یکی زاد سرو, برش کوه سیمین میانش چو غرو … ۱۱۰, تو را دایه گر مرغ شاید همی, پس این پهلوانی چه باید همی … گرت هیچ سختی بروی آورند, ور از نیک و بد گفت‌وگوی آورند … ۱۹۵, بدو اندرون بچه‌ی مرغ و زال, تو گفتی که هستند هر دو همال.
۷ اسفند ۱۳۹۱ ه‍.ش. – گرشاسپ‌نامه در میان آثاری که به پیروی از شاهنامهٔ فردوسی نوشته شده‌اند، یکی از متنهای … این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید … ز یزدان و از ما هزاران درود … بد ونیک را هر دو پاداشنست … بدان کز گلش بود چو آدم که خاست … هر آلت که باید بدادست نیز ….. پس پرده این مرد بیگانه کیست
۲۴ مرداد ۱۳۹۰ ه‍.ش. – چــنـیـن داد پــاســخ کـه هـر کــو خــرد, بــیــابـــد ز هــر دو جــهــان بــر خــورد. بــدو گــفــت … چـنـین داد پـاسـخ کـه دانـش بـهـسـت, چــو دانـا بــود بــرمـهـان بــرمـهـســت. بــدو گــفــت … چــنــیـن داد پــاســخ کــه از مــرد گــرد, ســرخــویـش را خــوار بــایـد شــمــرد … ز یزدان شـنـاسـد هـمـه خـوب و زشـت, بــه پـاداش نـیـکـی بــجـویـد بـهـشـت.

۵- در بیت «همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی/ به پیام آشنایی بنوازد آشنا را» … بدو گفت: خندان که نام تو چیست … حمله ی حیدری از نوع ادبیات حماسی است اما شعر مولوی از نوع ادبیات غنایی … ۱- چه عاملی مانع از آن شد که گیله مرد، محمد ولی را از پای درآورد؟ …. هر دو انسان را به این امر دعوت می کند که باید نگرش و بینش او نسبت به پدیده ها …

دیدگاه‌ها برای این شعر از کیست؟ بد ونیک هردو زیزدان بود ~مرد باید که خندان بود بسته هستند
kingآرشیو ماهانه

مشاهده
close
کانال تلگرام